Reisevilkår for Fijireiser

Generelle betingelser og informasjon.

Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er svært viktig i forhold til flybilletter, andre reisedokumenter og eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved eventuelle uoverensstemmelser. Vennligst bemerk at det i mange tilfelle ikke er mulig å endre navn på flybilletten. Fijireiser er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på minimum 20% av totalbeløpet. Depositumet forfaller til betaling innen 7 dager. Størrelsen på depositumet kan variere, avhengig av hva slags krav underleverandørene har til forhåndsbetaling. Vennligst bemerk at enkelte billetter må betales umiddelbart etter bestilling. Depositumet refunderes ikke dersom kunden avbestiller sin reise etter at depositum er innbetalt.

Restbeløpet forfaller normalt til betaling 6 uker før avreise med mindre annet er opplyst. Ved bestilling av reise mindre enn 6 uker før avreise forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart etter utsendelse av betalingsinformasjon og ordrebekreftelse. Overholdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter og avgifter som legges på billetten og dette kan endres helt frem til billetten utstedes. Man kan sikre seg mot økning i skattene ved å betale for billetten umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke må alle eventuelle økninger som kommer etter bestilling innkreves fra kunden før avreise, på vegne av flyselskapet. Avgifter er inkludert i billetten bortsett fra eventuelle lokale flyplassavgifter som betales ved innsjekk.

Senest 8 dager før avreise mottar du billetter, reiseplan m.m. Vouchere for landarrangementer (hoteller m.m.) sendes enten ut sammen med billettene eller ligger klar i resepsjonen på ditt første overnattingssted. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt. Det er svært viktig at navnet er korrekt stavet på billetten og stemmer overens med passet. Dersom navnet ikke er korrekt stavet, kan du bli avvist ved innsjekk til flyet.

I spesielle tilfeller kan det innkreves reservasjonsgebyr. Dette vil i så tilfelle opplyses om sammen med tilbudet.

Dersom det er mulig å foreta navneendring eller annen endring, blir det beregnet et gebyr på minimum kr 500 per person per endring i tillegg til gebyrer som tilkommer fra leverandørene.

I utgangspunktet er ikke pakkereisen refunderbar. Unntaket er dersom du har fått opplyst andre avbestillingsvilkår ved bestillingstidspunktet. Dersom du må avbestille reisen, vil vi naturligvis forsøke å hjelpe deg med å få tilbake så mye som mulig av reisens pris fra våre tredjepartsleverandører mot et administrativt gebyr.

Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt sykdom eller død i nærmeste familie.

Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden på reisen. Passet må minimum være gyldig 6 måneder etter utreise fra det aktuelle landet.

Alle reisende må ha reiseforsikring, og vi anbefaler også på det sterkeste å ha en avbestillingsforsikring inkludert.

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med kontaktinformasjon og polisenummer. Vi anbefaler å ta kopi av pass og medbringe på reisen i tilfelle man skulle miste passet. Det er en god ide å gjøre seg kjent med vilkårene i din reiseforsikring.

For oppdatert informasjon om de enkelte lands innreisebestemmelser og visumkrav, se UDs Reiseinformasjon.

Hvis du ikke er norsk statsborger er det viktig å sjekke hvilke regler som gjelder for din nasjonalitet.

Den reisende har plikt til, uten ugrunnet opphold, å informere om enhver mangel som konstateres under gjennomføringen av pakkereisen. Hvis du er misfornøyd med noe på reisen, skal klage rettes til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette av leverandøren, slik at Fijireiser kan ta opp problemet med leverandøren i etterkant. Hvis du venter til du har kommet hjem kan vi ikke påvirke eller gjøre noe med de feil eller mangler som har oppstått. Hvis problemet ikke kan løses på reisemålet, kan du sende oss en skriftlig klage etter hjemkomst, til følgende postadresse: Fijireiser, Tollbugata 27, 0157 Oslo. Vi gjør oppmerksom på at vi har skriftlig klagebehandling. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi løser klagen på, kan du sende saken videre til Pakkereisenemda.

Fijireiser sine reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren av disse.

Det tas forbehold om prisendringer grunnet forhold som vi ikke har innflytelse over, som for eksempel endring i valutakurser, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter. Ved økninger som følge av eventuelle endringer vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreisedato. Dette gjelder også selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Ved en eventuell etterfakturering utregnes differansen mellom valutakurs ved ordreinngåelse og valutakurs på tidspunktet for etterfakturering. Dette gjelder kun de elementene der vi betaler eksterne leverandører i utenlandsk valuta. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent kan kunden heve avtalen. Ved reduksjoner i valuta, oljepriser, skatter og avgifter eller lignende vil dette på den andre siden gi en tilsvarende reduksjon i prisen.

Flytider og -selskap og andre elementer i reiseplanen kan bli endret som følge av forhold som vi ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Øvrige forhold som vi ikke har kontroll over, som vær, uroligheter, stengte veier, skogbrann, seilingsforhold, streik, virusutbrudd, pandemi etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da endre reiseprogrammet så godt som mulig uten at erstatningsansvar oppstår.

Vanligvis er det tillatt å ha med 20 eller 23 kg innsjekket bagasje og 1 stk håndbagasje på inntil 7 kg. Her finnes det variasjoner mellom flyselskapene, så ta kontakt med oss for å få vite hva som gjelder for din reise. Husk å merke bagasje tydelig med navn og adresse.

For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege eller se UDs reiseinformasjon for aktuell informasjon. Vi anbefaler å sjekke dette i god tid, da noen vaksiner må tas et visst antall uker før avreise for å være effektiv.

Lover og regler om hvilke medisiner som er reseptbelagt eller tillatt kan variere fra land til land. Man bør alltid sjekke hvilke regler som gjelder for det landet man reiser til. Skal du ha med reseptbelagt medisin, bør du få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

Det mest utbredte betalingsmiddel er kredittkort. Reisesjekker brukes omtrent ikke lenger. Kontakt banken hvis du ønsker flere opplysninger.

Til en del land vil det bli utlevert et innreiseskjema på flyet som skal fylles ut korrekt. Dette skjemaet innleveres ved ankomst.

Skal man kjøre bil i utlandet, så anbefaler vi å anskaffe et internasjonalt førerkort. Dette fås hos NAF. Se www.naf.no

Med mindre annet er oppgitt, vil samtlige guidede turer og omvisninger på destinasjonene foregå på engelsk.

Ved spesielle behov som for eksempel funksjonsnedsettelse, er det viktig å opplyse om dette ved bestilling slik at vi kan gjøre vårt ytterste for å tilpasse reisen.

Til mange land er det strenge restriksjoner på innførsel av blant annet matvarer, dyr (levende eller utstoppet), planter, blomster, nøtter, jord eller våpen. De ulike lands myndigheter håndhever disse restriksjonene svært strengt. Det er alltid den reisendes ansvar at gjeldende regler blir overholdt. Er du i tvil kontakt det gjeldende lands ambassade før avreise samt se informasjonen på UDs Reisesider.