23 31 77 01 post@fijireiser.no
SØK
Generic filters
Exact matches only

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Fijireiser

Dine personopplysninger tilhører deg, og å ta vare på de personopplysningene som du deler med oss, er svært viktig for oss i Fijireiser. Vi ønsker at du skal være trygg på at dine opplysninger er sikre hos oss, og at du forstår hvordan vi bruker dine opplysninger for å kunne tilby deg en best mulig reiseopplevelse. Fijireiser håndterer alle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Behandlingsansvarlig
Australiareiser AS, som Fijireiser er en del av, er den ansvarlige databehandleren som håndterer personopplysningene dine og påser at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler
Kontaktinformasjon
Du kan ta kontakt med oss på post@fijireiser.no, eller via vanlig brev som sendes til Fijireiser, Tollbugata 27, 0157 Oslo.
Innhenting av personopplysninger
Når du bestiller en reise gjennom oss, samler vi inn personopplysninger om deg for å kunne fullføre bestillingen. Dette er opplysninger som navn, fødselsdato og kjønn for alle reisende i bestillingen, samt adressen og kontaktopplysningene til hovedreisende. Ved betaling med kredittkort samler vi også inn betalingsopplysninger. Kredittkortopplysningene slettes når det avtalte beløpet er trukket. For å kunne utstede visum til Australia, samt ved innreise til enkelte land, trenger vi passdetaljene til alle reisende.

Når du reiser med oss, samler vi også inn opplysninger om reisen. Dette er, i tillegg til opplysningene ovenfor, bookingnummer, reisemål, reiselengde og hvilke andre tjenester du velger å benytte deg av på reisen. Vi samler også inn andre personopplysninger som du selv velger å oppgi. Dette kan være opplysninger om allergier eller helsetilstand, eller andre opplysninger om deg eller andre personer med på reisen eller i bestillingen. Først og fremst samler vi inn de personopplysningene som kreves for å kunne besvare spørsmålene dine eller håndtere henvendelsen din.

Vi sender ut et felles nyhetsbrev for Australiareiser, Fijireiser og Grupperundreiser. Hvis du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, samler vi inn navn og e-postadresse for å kunne sende nyhetsbrevet. Disse opplysningene lagres så lenge som du velger å fortsette å motta nyhetsbrevet.

Behandling og lagring av personopplysninger
Fijireiser behandler personopplysningene dine på lovlig vis. Personopplysninger kan behandles for å fullføre reiseavtalen etter samtykke, eller med den begrunnelse at opplysningen er nødvendig for å oppfylle andre rettslige forpliktelser. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og begrunnelsen som samtykket bygger på opphører, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål. Vi behandler først og fremst opplysningene dine for å oppfylle vår del av en avtale du er del i, for eksempel reisevilkårene.

For å kunne levere reisetjenestene du bestiller av oss, bruker vi personopplysningene dine til ulike formål. Opplysningene brukes for å reservere billetter, bestille hotellopphold, leiebil, dagsturer, transfer eller lignende, for å kunne utstede reisedokumenter og for betaling av de tjenestene du har bestilt. Administrasjon av reisen din inkluderer også bruk av opplysningene dine til bokføring, avregning og revisjon.

Vi bruker personopplysningene dine for å kunne yte deg service når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller reklamasjoner. Når du har bestilt en reise med oss, bruker vi personopplysningene dine til å sende bestillingsbekreftelse, reisedokumenter og viktig informasjon om reisen. Slik utsendelse skjer til den e-postadressen du oppgir når du bestiller. Når du er hjemme etter reisen, sender vi deg en e-post der vi ber deg om å svare på spørsmål om reisen, slik at vi kan tilby enda bedre tjenester i fremtiden.

Det kan også hende at vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle lovpålagte krav og bestemmelser, for eksempel knyttet til sikkerhet og regnskap.

Fijireiser lagrer personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg og formålet som opplysningene ble innhentet for, i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi lagrer alle personopplysninger vi samler inn i kundedatabasen vår. I kundedatabasen lagres personopplysninger og reisehistorikk i 3 år, om du ikke har samtykket til at vi lagrer opplysningene dine lengre. Hvis du spesifikt samtykker til det, lagrer vi personopplysningene dine i opptil 10 år.

Hvis du reklamerer innen to år fra din siste reise, lagrer vi alle opplysningene dine i ti år.

Samme personopplysninger kan lagres på flere ulike steder til ulike formål. Det kan hende at uriktige opplysninger fjernet fra ett system, fordi de ikke lenger kreves, fortsatt finnes i et annet system der de lagres etter samtykke eller til et annet formål enn der personopplysningene fortsatt trengs.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
LEVERANDØRER AV REISERELATERTE TJENESTER
For å kunne levere tjenestene du bestiller av oss, benytter vi oss av underleverandører og avtalepartnere. Ofte kreves det at vi utleverer personopplysninger til disse, for at de skal kunne tilby tjenestene.

Flyselskap
Fijireiser benytter rutefly på alle sine reiser, og flyselskapene trenger visse opplysninger for å kunne gjennomføre reisen din, f.eks. navn, alder, kjønn og kontaktopplysninger til hovedreisende. I tillegg må vi formidle de reisendes passdetaljer til flyselskapene ved innreise til land der dette kreves. Disse opplysningene overføres via reservasjonssystemet Amadeus.

Lokale reisearrangører
Vi benytter lokale reisearrangører på våre reisemål, som opptrer som et mellomledd mellom Grupperundreiser og de reiserelaterte tjenestene på reisemålet. Reiserelaterte tjenester kan være hotell, bobil, leiebil, dags- og flerdagsturer, transfer, billetter til arrangementer og lignende. Vi deler personopplysninger med disse for å kunne levere tjenesten du har bestilt.

Andre parter
Hvis du bestiller andre reiserelaterte tjenester via oss, f.eks. reiseforsikring, kan de personopplysningene som kreves for å levere den bestilte tjenesten utleveres til den som tilbyr tjenesten.
 

UTLEVERING TIL TREDJELAND
Fijireiser arrangerer reiser utenfor EU/EØS, og vil derfor overføre personopplysninger til samarbeidspartnere (f.eks. hoteller, flyselskaper og agenter) eller leverandører utenfor EU/EØS-området. Uansett hvilket land Fijireiser overfører personopplysningene dine til, er Fijireiser forpliktet til å sørge for god sikkerhet for personopplysningene.

Avtalepartnere og IT-leverandører
Vi bruker eksterne leverandører som lagrer og håndterer personopplysninger på våre vegne, som f.eks. leverandører av IT-tjenester og -systemer og betalingsløsninger.

IT-tjenester og -systemer
Vi bruker flere ulike IT-tjenester og IT-systemer i virksomheten. I noen av disse lagres og håndteres det personopplysninger. Vi bestreber oss på å beskytte integriteten og ivareta sikkerheten til opplysningene dine ved slik håndtering. Opplysningene behandles i disse systemene for blant annet å kunne levere og administrere reisen din, håndtere henvendelser til kundestøtte og levere andre relaterte tjenester.

Interne IT-systemer
Internt håndterer vi personopplysninger i våre booking- og reservasjonssystemer. Disse systemer finnes for å kunne levere tjenestene du har bestilt fra oss, og for å kunne håndtere spørsmål og yte kundeservice i forbindelse med levering av slike tjenester. I disse systemene vil samtlige personopplysninger vi samler inn kunne håndteres.

Vi benytter oss av Microsofts Office-produkter og systemtjenester i vårt interne arbeid. Det innebærer at personopplysningene dine vil behandles av Microsoft.

Betalingsløsninger
Fijireiser bruker en ekstern betalingsleverandør, NETS, for å håndtere betalinger med kredittkort. De får tilgang til personopplysninger som trengs for å gjennomføre tjenesten, som f.eks. betalingsinformasjon og i noen tilfeller navn.

Dine rettigheter
Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene våre overfor deg, eller for etterlevelse av lovpålagte krav, er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne innhente og håndtere personopplysningene dine til andre formål, kreves det imidlertid at du samtykker til slik behandling.

Fijireiser er ansvarlig for at alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Du kan når som helst velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi slette de personopplysningene og avslutte behandlingen som omfattes av samtykke. Personopplysninger kan behandles etter samtykke, hvis opplysningene er nødvendige, eller på grunnlag av andre regler. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og begrunnelsen som samtykket bygger på opphører, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål.

Du har rett til, gjennom å sende en skriftlig undertegnet søknad via post, kostnadsfritt å motta en erklæring fra Fijireiser om blant annet hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen av dem og hvilke mottakere opplysningene er delt med eller vil bli delt med.

Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett under visse forutsetninger til å hente ut og overføre personopplysninger til en annen databehandler.

Hvis du ikke vil at Fijireiser skal behandle personopplysninger der formålet f.eks. er direkte markedsføring, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt og/eller avregistrere deg fra markedsføringsmeldinger. Når vi har mottatt tilbakekallingen fra deg, vil vi slutte med å behandle personopplysningene dine til formålet du tidligere hadde gitt samtykke til.

Du kan rette en klage til Datatilsynet dersom du anser at Fijireiser behandler personopplysninger i strid med gjelde datavernlovgivning. Les mer på www.datatilsynet.no

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du deler personopplysninger med oss. Fijireiser har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din på våre websider. Informasjonen lagres anonymt. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies).