Bli med på et cruise der Japans historie gradvis avdekkes lag for lag. Dette er en reise der det ene uforglemmelige høydepunktet avløses av det neste.